Lezingen

Lezingen


E. Delbeke, Voordracht “GDPR-implementatie bij CoZo”, Vzw CoZo, Gent, 26 januari 2018.


E. Delbeke, Voordracht “Communicatie met en over de patiënt”, Imelda Ziekenhuis, Mechelen, 13 december 2017.


E. Delbeke, Voordracht “Thema’s en kanttekeningen bij het wettelijke kader”, Leifartsen, Wemmel, 25 november 2017.


E. Delbeke, Voordracht “Naar levensbeëindigende hulp wegens voltooid leven?”, toespraak op proclamatie studenten Postgraduaat Gezondheidsrecht en Gezondheidsethiek 2016-17, Universiteit Antwerpen, 8 september 2017.


E. Delbeke, Voordracht “Gegevensbescherming in ziekenhuizen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming”, Vanbreda Risks&Benefits, Antwerpen, 8 juni 2017.


E. Delbeke, Panellid “Symposium 15 jaar Euthanasie”, Senaat, Brussel, 11 mei 2017.


E. Delbeke, Voordracht “Het gebruik van audiovisueel materiaal in de relatie arts-patiënt”, Provinciale Raad Orde van Artsen West-Vlaanderen, Brugge, 22 april 2017.


E. Delbeke, Voordracht “Juridische aandachtspunten voor logopedisten”, Vlaamse Vereniging voor Logopedisten, Gent, 10 maart 2017.


E. Delbeke, Voordracht “Levenseindebeslissingen in woonzorgcentra”, Home Vijvens, Zingem, 26 januari 2017.


E. Delbeke, Voordracht “Therapiebeperking”, AZ Klina, Brasschaat, 30 november 2016.


E. Delbeke, Voordracht “Levenseindebeslissingen bij specifieke patiëntencategorieën”, Leifartsen, Wemmel, 19 november 2016.


E. Delbeke, Voordracht “Beslissen over eigen medische zorg en levenseinde”, Actueel Denken en Leven, Brugge, 24 oktober 2016.


E. Delbeke, Voordracht ‘Juridische updates over het beroepsgeheim en de geïnformeerde toestemming’, LOK Abdominale Heelkunde, Leuven, 14 juni 2016.


E. Delbeke, Voordracht ‘Juridische aspecten van levenseindezorg in woonzorgcentra’, Netwerk Levenseinde, Oudenaarde, 2 juni 2016.


E. Delbeke,  Voordracht ‘Ziekenhuis versus zelfstandige ziekenhuisarts: hoe ver reikt de autonomie?”, BVAS, Antwerpen, 14 november 2015.


E. Delbeke, Voordracht “De geïnformeerde toestemming”, lezing gehouden voor Tandartsenkring, Langdorp, 11 december 2014.


E. Delbeke, Voordracht ‘Juridische aspecten van het levenseindebeleid bij pasgeborenen met een onzekere diagnose en/of prognose’, op studiedag Verloskunde in beweging II: de do’s en dont’s in het voorkomen van aansprakelijkheid’, UGent, Gent, 4 december 2014.


E. Delbeke, Voordracht, ‘Een uitbreiding van de Euthanasiewet? Psychiatrische patiënten, geïnterneerden, minderjarigen en dementerenden, seminarie Leerstoel Gezondheidsrecht, 23 november 2014, Brugge.


E. Delbeke, Voordracht ‘Medische Raad: een nieuwe Algemene Regeling/Financiële Regeling’, BVAS, Antwerpen, 4 oktober 2014.


E. Delbeke, Voordracht ‘De rechten van de patiënt – Need-to-knows voor elke arts’, Geneeskundige Dagen Antwerpen, Universiteit Antwerpen, 13 september 2014.


E. Delbeke, Voordracht “Beslissingsrecht over het levenseinde bij dementerende en comateuze patiënten”, lezing op event Van Lansschot ‘De vergrijzing: een uitdaging of gevaar’, C-Mine Genk, 21 mei 2014.


E. Delbeke, Voordracht “Geïnformeerde toestemming”, lezing gehouden voor de studieclub VVT Oostende, 18 februari 2014.


E. Delbeke, Voordracht, ‘Informed consent – made in Belgium’, seminarie Leerstoel Gezondheidsrecht, Antwerpen,17 oktober 2013.


E. Delbeke, Lezing gehouden op de hoorzitting Senaat ‘juridische aspecten van de wetgeving inzake euthanasie’, Senaat, Brussel, 23 april 2013.


E. Delbeke, Voordracht, “Juridische aspecten van zorgverlening in neonatologie”, Karel de Grote Hogeschool – Artesis, Antwerpen, 4 maart 2013.


E. Delbeke, Voordracht, “Juridische aspecten van zorgverlening aan het levenseinde”, Coda, Wuustwezel, 12 december 2012.


E. Delbeke, Voordracht, “Hulp bij zelfdoding en levensmoeheid”, HVV, Antwerpen, 6 november 2012.


E. Delbeke, Voordracht, “Juridische aspecten van continue diepe sedatie”, Mariaziekenhuis, Overpelt, 13 oktober 2012.


E. Delbeke, Voordracht, ‘Vijf stellingen omtrent het levenseinde”, Uitreiking van de André Prims-prijs gevolgd door een debat met vier senatoren, Senaat, Brussel, 7 juni 2012.


E. Delbeke, Voordracht, ‘Juridische aspecten van levenseindebeslissingen bij personen met een beperking’, Palliatief Netwerk Brussel, Wemmel, 14 mei 2012.


E. Delbeke, Kantoorseminarie Monard D’Hulst, ‘Juridische aspecten van zorgverlening aan het levenseinde’, Hasselt, 20 maart 2012.


E. Delbeke, Voordrachten ‘Levenseindezorg bij verschillende patiëntencategorieën’ en ‘recente Belgische rechtspraak en casuïstiek’, LEIF-opleiding, Wemmel, 13 maart 2012.


E. Delbeke, Voordracht, “Juridische kanttekeningen bij beslissingen bij het levenseinde”, LEIF-artsen, Wemmel, 11 februari 2012.


E. Delbeke, Gastcollege, ‘Het elektronisch medisch dossier”, Plantijn Hogeschool, Antwerpen, 2 februari 2012.


E. Delbeke, Openbaar examen tot het behalen van de graad van doctor in de rechten, ‘Juridische aspecten van zorgverlening aan het levenseinde’, Universiteit Antwerpen, Antwerpen, 28 november 2011.


E. Delbeke, Voordracht “Wetgeving rond euthanasie en knelpunten voor de praktijk”, KULeuven, Leuven, 18 november 2011.


E. Delbeke, Voordrachten “Levenseindezorg” en ‘Casuïstiek”, LEIF-artsen, Wemmel, 25 oktober 2011.


E. Delbeke, Voordracht “Wet Patiëntenrechten”, LOKgroep diensthoofden, Ieper-Veurne, 24 oktober 2011.


E. Delbeke, Voordracht “Reclamevoering door logopedisten”, Vlaamse Vereniging voor Logopedisten, Belsele, 20 oktober 2011.


E. Delbeke, Voordracht “Levenseindezorg bij kinderen”, Postacademische Vorming Kinderrechten, UA, Antwerpen, 14 oktober 2011.


E. Delbeke, Voordracht “Levenseindeklinieken en euthanasie wegens levensmoeheid/euthanasie van partner”, Raadgevend Comité voor Bio-Ethiek, Brussel, 26 september 2011.


E. Delbeke, Voordracht “Juridische aspecten van medische beslissingen aan het levenseinde bij dementerende patiënten”, Commissie voor Medische Ethiek ZNA, Antwerpen, 28 mei 2011.


E. Delbeke, Voordracht “Continuous deep sedation: defining the legal boundaries”, Internationaal Congres Continuous Sedation at the End of Life, Gent, 12 maart 2011.


E. Delbeke, Voordracht “The way assisted suicide is legalised: balancing a medical framework against a demedicalised model”, 18th World Congress on Medical Law, Zagreb, 9 augustus 2010.


E. Delbeke, Voordracht “Minderjarigen en levenseinde: de juridische aspecten”, UZ Gent, Gent, 7 mei 2010 en UA, Wilrijk, 18 december 2009.


E. Delbeke, Voordracht “Assisted death : existing regulations, new bottlenecks”, seminarie met Australische jurist A. Rothschild, V.U.B., Jette, 26 juni 2009.


E. Delbeke, Nationaal rapporteur op Journées Suisses de l’Association Henri Capitant, “Soins et respect de la volonté de la personne en fin de vie. Rapport belge”, Lausanne, 12 juni 2009.


E. Delbeke, Voordracht “Rechtsbescherming van demente personen”, opleiding voor referentiepersonen dementie, Expertisecentrum Dementie (ECD), Antwerpen, 17 maart 2009.


E. Delbeke, Gastcollege “Inleiding tot het (gezondheids)recht”, V.U.B., Jette, 3 maart 2009.


E. Delbeke, Voordracht “Wet Patiëntenrechten en Euthanasiewet: inleiding tot MBL’s”, opleiding LEIF-nurses, Wemmel, 3 maart 2009.


E. Delbeke, Voordracht “De aansprakelijkheid van verpleegkundigen”, UZA, Edegem, 4 december 2008 en 6 november 2008.


E. Delbeke, Presentatie “Levenseindebeleid en kwaliteit van zorg in instellingen”, Gebruikerscommissie MELC-project, Brussel, 17 november 2008.


E. Delbeke, Voordracht “Legal aspects of the decision-making regarding the withholding and withdrawing of intensive care in extremely premature infants”, 17th World Congress on Medical Law, Beijing, 19 oktober 2008.


E. Delbeke, Voordracht “Inleiding tot gezondheidsrecht”, V.U.B., Jette, 24 mei 2008.


E. Delbeke, Voordracht “Juridische aspecten van levenseindebeslissingen bij pasgeborenen en zuigelingen”, LOKgroep neonatologie UZA, Edegem, 14 mei 2008.


E. Delbeke, Voordracht “Pijn, palliatie en dementie”, PHA, Malle, 24 april 2008; en Antwerpen, 6 maart 2008.


E. Delbeke, Voordracht LEIFartsen, “Juridische aspecten van medische beslissingen rond het levenseinde”, ACMW, Brussel, 12 april 2008.


E. Delbeke, Voordracht “Aansprakelijkheid van de mentor-verpleegkundige”, Karel De Grote Hogeschool, Antwerpen, 10 april 2008; en UZA, Edegem, 4 december 2007.


E. Delbeke, Voordracht LEIFnurses, “Wet Patiëntenrechten, Euthanasiewet”, ACMW, Brussel, 4 maart 2008.


E. Delbeke, Voordracht 9th Public Health Symposium, “Legal implications of decision-making regarding the withholding and/or withdrawing of intensive care in extremely premature infants”, V.U.B., Brussel, 14 december 2007.


E. Delbeke, Voordracht, “MBL’s en verpleegkundigen”, UZA, Edegem, 11 december 2007.


E. Delbeke, Voordracht, “Euthanasieverklaring”, PHA, Antwerpen, 16 maart 2007.


E. Delbeke, Voordracht “Verantwoordelijkheid en wettelijke bescherming bij het levenseinde”, Pfizer (CRA’s), Brakel, donderdag 18 januari 2007.


E. Delbeke, Voordracht studiedag “Ieder zijn recht, ieder zijn plicht”, PHA, Wijnegem, donderdag 19 oktober 2006 en woensdag 9 mei 2007.


Back