Sylvie Tack

Profiel


Sylvie Tack verdedigt en adviseert cliënten in gezondheidsrechtelijke materies sinds 2004. Zij specialiseerde zich  in kantoren te Gent en Leuven, en startte haar eigen praktijk in 2010.


Daarnaast is Sylvie Tack verbonden aan de UGent waar zij in 2012 doctoreerde in het gezondheidsrecht. Sinds 2014 is zij ook   gastprofessor in de postacademische vorming Gezondheidsrecht en Gezondheidsethiek (UAntwerpen). Sylvie Tack is tevens lid van de Ethische en Deontologische Commissie van de Vlaamse Vereniging voor Logopedie.

Voorkeurmateries


Medisch aansprakelijkheidsrecht: burgerlijke en strafrechtelijke procedures wegens beweerde medische fouten, procedures voor het Fonds Medische Ongevallen


Medisch tuchtrecht: deontologische geschillen voor de Orde der Artsen, Psychologencommissie, Orde der Apothekers


Ziekenhuiswetgeving: contractuele geschillen tussen de ziekenhuisbeheerder en de ziekenhuisarts, ontslagprocedures, ziekenhuiswerking en -financiering, adviesverlening en bijstand aan medische raden


Medisch contractenrecht: opmaak en nazicht van (associatie)contracten tussen zorgenverleners, contractuele geschillen tussen zorgenverleners onderling, arbitrageprocedures


Wetgeving in verband met beroepsuitoefening: erkenning/visum, beroepstitel, statuut


Medisch recht: patiëntenrechten, begin en einde van het leven,  orgaantransplantatie, beroepsgeheim  en privacy


Ziekteverzekering: nomenclatuur, geschillen met het RIZIV


Farmaceutisch recht: wetgeving geneesmiddelen (registratie, terugbetaling, distributie), lichaamsmateriaal, medische hulpmiddelen, wetenschappelijk onderzoek