Lezingen

Lezingen


I. INTERNATIONALE LEZINGEN


27 november 2007:  “Juridische aspecten van het levenseindebeleid in zorginstellingen”, voorstelling proefschrift projectgroep Law in het kader van de samenwerking met de Universiteit van Amsterdam binnen het IWT-project “Monitoring quality of end-of-life care in Flanders” (Rechtsfaculteit Universiteit van Amsterdam, Nederland)


14 december 2007:  “Legal aspects of written end-of-life care policies in Flemish health care institutions”, lezing gehouden op het 9de Public Health Symposium, georganiseerd door de VUB (Brussel)


18 tot en met 22 oktober 2008:  “Legal aspects of written end-of-life care policies in health care institutions”, lezing gehouden op het 17de World Congress on Medical Law (Peking)


8 tot en met 12 augustus 2010: “Can hospitals forbid euthanasia? An analysis from a European human rights perspective”, lezing gehouden op het 18de World Congress on Medical Law (Zagreb)


6-7 oktober 2011: “The palliative filter for euthanasia requests: Legal basis en due care criteria”, lezing gehouden op het 3de European Conference on Health Law (Leuven)


21 september 2012: “Medico-legal aspects related to manual therapy”, congress Manual Therapy: State of the art, georganiseerd door de Belgische Wetenschappelijke Vereniging voor Manuele Therapie (BWMT) in het kader van de European Course Tour 2012 (Zaventem)


7-10 juli 2013: “Cross-border reproductive care in Europe and medical liability litigations: Which court is competent and which law is applicable?”, poster presentatie op de Annual Meeting van de European Society of Human Reproduction and Embryology, London (Verenigd Koninkrijk)


27 april 2015: “Aspects médicolégaux des soins à la fin de vie”, E-learning sessie georganiseerd door Pfizer voor huisartsen en specialisten (Gent)


26 april 2017: “Het ethisch instellingsbeleid inzake levenseindebeslissingen bij minderjarigen”, lezing gehouden op de startbijeenkomst ‘Levensbeëindiging van minderjarigen in het licht van internationale kinderrechten’ georganiseerd door de Universiteit Gent, de Universiteit Leiden en het Kenniscentrum Kinderrechten (Leiden, Nederland)


14 juni 2017: “Professional liability of chiropractors”, lezing gehouden op het avondseminarie georganiseerd door de Union Belge des Chiropracteurs en de Belgische Vereniging voor Chiropractors (Aula Schaubroeck, Nazareth)


2 september 2018:  “Euthanasia for Psychiatric Patients in the Benelux: reasons for concern?”, lezing gehouden op de World Conference for Medical Law (Tel Aviv, Israël)


22 november 2018:  “Euthanasia & Psychiatric Patients in the Benelux”, lezing gehouden op het U4 SSEL Cluster Conference on Current Challenges for a Sustainable Future (Göttingen, Duitsland)II. NATIONALE LEZINGEN


9 november 2004: “De uitoefening van het beroepsgeheim en privacybescherming in de gezondheidszorg”, studieavond georganiseerd door het Rode Kruis Antwerpen (Antwerpen)


13 oktober 2005: “De verhaalbaarheid van erelonen”, studienamiddag georganiseerd door de Unie van Consulaire Rechters (Gent)


22 oktober 2005: “Analyse van het wetsvoorstel tot invoering van de schouwarts”, studiedag georganiseerd door het Belgisch Genootschap van Anatoom Pathologen (Brussel)


20 juli 2006: “Het gebruik van DNA in strafzaken”, studienamiddag  georganiseerd door het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (Gent)


1 december 2006: “De draagwijdte van de geïnformeerde toestemming van de patiënt”, Symposium voor Medische Aansprakelijkheid georganiseerd door de Vlaamse Vereniging voor Gezondheidsrecht (Leuven)


4 februari 2007: “Juridische knelpunten in verband met het levenseinde”, jaarlijkse bijeenkomst tussen huisartsen, directie en hoofdverpleegkundigen in het WZC De Lichtervelde georganiseerd door Pfizer (Eke)


28 juni 2007: “Juridische knelpunten in verband met het levenseinde”, LOK-vergadering voor huisartsen regio Heusden-Lochristi georganiseerd door Pfizer (Lochristi)


14 september 2007: “Respect voor het zelfbeschikkingsrecht van de patiënt: gevolgen voor de Euthanasiewet”, Permanente Vorming Psycho-Oncologie georganiseerd door de VUB (Brussel)


2 oktober 2007: “Samenwerkingsverbanden tussen artsen”, Symposium “Juridische zekerheden voor geneesheren-specialisten” georganiseerd door de VZW Geneesheren Algemeen Ziekenhuis Sint-Lucas (Gent)


5 oktober 2007: Voorzitter van de studievoormiddag “Identification” georganiseerd door de Association Française d'Identification Odontologique (Gent)


7 november 2007: “Juridische knelpunten in verband met het levenseinde”, voor de huisartsen en verpleegkundigen verbonden aan het RVT Sint-Vincentius georganiseerd door Pfizer (Zaffelare)


13 december 2007: “Medisch-juridische casuïstiek”, LOK-vergadering voor de huisartsen van de regio Deurne (Deurne)


15 december 2007: “Medisch-juridische casuïstiek”, lezing gehouden voor de leden van de VZW Huisartsenkring Schelde en Leie (Gent)


18 februari 2008: “Knelpunten bij de toepassing van de Wet Patiëntenrechten en het medisch aansprakelijkheidsrecht”, lezing gehouden voor de cardiologen van de LOK-groep Gent (Flanders Expo Gent)


29 maart 2008: “Medische aansprakelijkheid in de anesthesie”, vorming Geneesheren-Specialisten in Opleiding (anesthesie) van de K.U.Leuven (U.Z. Gasthuisberg Leuven)


12 april 2008: “Therapiebeperking”, vorming in het kader van de opleiding van de LEIF-artsen (Wemmel)


16 april 2008: "Het medisch dossier, beroepsgeheim en privacybescherming van gezondheidsgegevens", gastcollege in de opleiding Medisch-Sociale Wetenschappen en Management en Beleid van de Gezondheidszorg aan de VUB (Brussel)


17 april 2008: "Juridische knelpunten bij multidisciplinaire samenwerking", lezing gehouden op de studiedag Multidisciplinair overleg en Zorgbemiddeling georganiseerd door de KATHO (Kortrijk)


22 april 2008: "No-fault in medical informatics? Belgische en Europese wetgeving", lezing op het symposium van de Belgische Vereniging voor Medische Informatica georganiseerd door Siemens Medical Solutions (Huizingen)


24 april 2008: “De geldigheid en de bewijswaarde van het proces-verbaal in verkeerszaken”, lezing gehouden op de studiedag Actualia Verkeersrecht (Kortrijk)


17 juni 2008: “Informed consent in de ziekenhuissector”, lezing voor de leden van de Stichting Expertgroep Ziekenhuizen & Marketing, Universitair Ziekenhuis Antwerpen (Antwerpen)


26 augustus 2008: “De geldigheid en de bewijswaarde van het proces-verbaal in verkeerszaken”, Studiedag Wegverkeer, domein Nieuwgoed (Zwijnaarde)


28 augustus 2008: “De geldigheid en de bewijswaarde van het proces-verbaal in verkeerszaken”, Studiedag Wegverkeer, VOKA (Hasselt)


4 september 2008: “De no fault-wet”, LOK-vergadering Mond- Kaak- en Aangezichtartsen, Yperman Ziekenhuis (Ieper)


23 september 2008: “Legale protectie en verantwoordelijkheid rond het levenseinde”, LOK-vergadering Huisartsen Regio Meuleke-Oostrozebeke (Tielt)


26 september 2008: “Juridische aspecten van het levenseindebeleid in zorginstellingen”, Voorstelling proefschrift Masterclass Doctorandi Universiteit Gent (Gent)


27 september 2008: “Juridische aspecten van het levenseindebeleid in zorginstellingen”, Symposium Orde van Geneesheren Limburg (Hasselt)


30 september 2008: “Rechten van de patiënt bij het naderende levenseinde”, gastcollege opleiding LEIF-nurses (Wemmel)


26 november 2008: “De geldigheid en de bewijswaarde van het proces-verbaal in verkeerszaken”, Studiedag Wegverkeer (Kontich)


28 november 2008: “De geldigheid en de bewijswaarde van het proces-verbaal in verkeerszaken”, Studiedag Wegverkeer, Kobbegem (Asse)


11 december 2008: “Juridische aspecten van multidisciplinaire samenwerking in de thuiszorg: focus op gegevensuitwisseling en privacybescherming”, Jaarvergadering SIT Zuid-West-Vlaanderen, Heule (Kortrijk)


19 december 2008: “Juridische knelpunten in de palliatieve zorg”, vergadering regionale palliatiefve support teams (Loppem)


28 januari 2009: panellid in het medisch-ethisch congres in verband met genetische screening, georganiseerd door de VZW Artsenkring Halle en omgeving (Halle)


12 maart 2009: “Juridische aspecten bij interprofessionele samenwerking: privacy en gegevensdoorstroming”, posthogeschoolvorming KATHO (Kortrijk)


6 mei 2009: "Het medisch dossier, beroepsgeheim en privacybescherming van gezondheidsgegevens", gastdocent in de opleiding Medisch-Sociale Wetenschappen en Management en Beleid van de Gezondheidszorg aan de VUB (Brussel)


11 mei 2009: “Juridische omkadering van het levenseinde”, Opleiding Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen (Wemmel)


11 mei 2009: “Het levenseindebeleid in zorginstellingen: juridische analyse vanuit de rechtspositie van patiënten”, Opleiding Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen (Wemmel)


18 mei 2009: “Juridische aspecten van levenseindedocumenten”, Opleiding Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen (Wemmel)


6 oktober 2009: “Patiëntenrechten aan het levenseinde”, gastcollege opleiding LEIF-nurses (Wemmel)


12 oktober 2009: “Voorafgaande zorgplanning: juridische aspecten”, lezing leden Netwerk Palliatieve Zorg Brussel-Halle-Vilvoorde (Wemmel)


20 oktober 2009: “Wettelijk kader aan het levenseinde” en “Begrippenkader Medische Beslissingen rondom het levenseinde”, opleiding “Ethisch beleid aan het levenseinde” georganiseerd door de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen (Wemmel)


23 oktober 2009: “Palliatieve zorg in thuisvervangende settings: juridische aspecten van de beroepsuitoefening”, vorming Focusgroep Netwerk Palliatieve Zorg Brussel-Halle-Vilvoorde (Wemmel)


25 november 2009: “Juridische aspecten van vroegtijdige zorgplanning”, vorming Netwerk Palliatieve Zorgen Aalst – Dendermonde – Ninove (Gijzegem)


1 december 2009: “Implementatie van ethisch beleid aan het levenseinde in zorginstellingen”, opleiding Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen (Wemmel)


18 december 2009: “Instellingsbeleid en de professionele autonomie van de arts”, Congres IWT-project “Monitoring quality of end-of-life care in Flanders”, mede georganiseerd door de Vlaamse Vereniging voor Gezondheidsrecht (UA, Wilrijk)


26 februari 2010: “Juridische omkadering aan het levenseinde”, vorming WZC Leiehome (Drongen)


19 maart 2010: “De Euthanasiewet en knelpunten in de praktijk”, postacademische opleiding psycho-oncologie Cédric Hèle Instituut, Faculteit Psychologie Universiteit Gent (Gent)


20 april 2010: “Levenseinde(zorg) in een institutionele context: juridische kanttekeningen”, opleiding LEIF-nurses (Wemmel)


21 april 2010: “Advance Care Planning: juridische aspecten”, vorming WZC Sint-Jozef (Passendale)


27 april 2010: “Relevante wet- en regelgeving inzake PACS-archivering”, Symposium PACS Independent Total Archiving Solution georganiseerd door GE Healthcare en Databasement (Deurle)


29 april 2010: “Wettelijk kader rond MBL’s en voorafgaande zorgplanning”, Opleiding Voorafgaande Zorgplanning georganiseerd door de KATHO Campus Roeselare (Roeselare)


4 mei 2010: “Het medisch dossier, beroepsgeheim en privacybescherming van gezondheidsgegevens”, gastcollege in de opleiding Medisch-Sociale Wetenschappen en Management en Beleid van de Gezondheidszorg aan de VUB (Brussel)


11 juni 2010: “Een juridisch perspectief op vroegtijdige zorgplanning”, Symposium georganiseerd door het ASZ Aalst en de Palliatieve Support Teams Aalst-Wetteren-Geraardsbergen (Wetteren)


15 juni 2010: “Juridische aspecten van de tandheelkunde”, peer review met tandartsen georganiseerd door Prof. dr. LTH Cleymaet (Destelbergen)


16 september 2010: “Instellingsbeleid inzake ACP: juridisch kader”, lezing gehouden op de slotvergadering van de gebruikerscommissie aangesteld door het IWT-project “Monitoring quality of end-of-life care in Flanders” (Brussel)


16 september 2010: “Juridische knelpunten aan het levenseinde”, LOK-vergadering huisartsen regio Lembeke, georganiseerd door Pfizer (Lembeke)


29 september 2010: “Euthanasie en andere medische beslissingen aan het levenseinde”, LOK-vergadering huisartsen regio Keerbergen, georganiseerd door Pfizer (Keerbergen)


2 oktober 2010: “Wettelijk kader van het levenseindebeleid in een woonzorgcentrum”, LEIF-symposium, Universiteit Antwerpen (Antwerpen)


7 oktober 2010: “Euthanasie en andere medische beslissingen aan het levenseinde: juridische knelpunten”, LOK-vergadering regio Bornem, georganiseerd door Pfizer (Bornem)


8 oktober 2010: “Omgaan met vertrouwelijke medische gegevens: het multidisciplinair overleg en het vertrouwelijk dossier”, IPOS Beroepsgeheim, georganiseerd door het Centrum voor Morele Dienstverlening Brussel, VUB (Etterbeek)


11 oktober 2010: “Beroepsgeheim en privacybescherming in woonzorgcentra”, vorming Netwerk Palliatieve Zorg Brussel-Halle-Vilvoorde (Wemmel)


16 november 2010: “Levenseinde(zorg) in een institutionele context: juridische kanttekeningen”, LEIF-opleiding (Wemmel)


16 november 2010: “Euthanasie en andere beslissingen aan het levenseinde: enkele belangrijke juridische aspecten”, LOK-vergadering huisartsen regio Brugge, georganiseerd door Pfizer (Brugge)


18 november 2010: “Euthanasie en andere beslissingen aan het levenseinde: enkele belangrijke juridische aspecten”, LOK-vergadering huisartsen regio Zuid-Antwerpen, georganiseerd door Pfizer (Melsele)


24 november en 1 december 2010: “Menswaardig sterven: wettelijk kader in België” en “Instellingsbeleid inzake het levenseinde: juridische knelpunten”, Opleiding Ethisch Instellingsbeleid georganiseerd door de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen (Wemmel)


2 december 2010: “Het geweten van de instelling: wat maakt het uit?”, Melc-Slotcongres “Eind goed, al goed?”, georganiseerd door de Onderzoeksgroep Zorg Rond het Levenseinde, VUB (Wemmel)


11 januari 2011: “Euthanasie en andere beslissingen aan het levenseinde: enkele belangrijke juridische aspecten”, LOK-vergadering huisartsen regio Beernem-Oedelem-Aalter, georganiseerd door Pfizer (Beernem)


2 februari 2011: “Medische beslissingen aan het levenseinde: juridische aspecten”, LOK-vergadering huisartsen regio Torhout, georganiseerd door Pfizer (Torhout)


15 februari 2011: “Euthanasie en andere beslissingen aan het levenseinde: enkele belangrijke juridische aspecten”, LOK-vergadering huisartsen regio Oostende, georganiseerd door Pfizer (Oostende)


19 februari 2011: “Verschillende spelers in het beslissingsproces aan het levenseinde: juridische context”, Opleiding LEIF-artsen (Wemmel)


2 maart 2011: “Euthanasie en andere beslissingen aan het levenseinde: juridische topics”, LOK-vergadering huisartsen regio Knokke-Heist (Knokke)


17 maart 2011: “Euthanasie en andere beslissingen aan het levenseinde: enkele belangrijke juridische aspecten”, vormingsavond huisartsenkring regio Brakel (Brakel)


29 maart 2011: “Levenseinde(zorg) in een institutionele context: juridische kanttekeningen”, LEIF-opleiding (Wemmel)


5 april 2011: “Euthanasie en andere beslissingen aan het levenseinde: enkele belangrijke juridische aspecten”, vormingsavond LOK-vergadering regio Dilbeek (Lennik)


26 april 2011: “Wetgeving in verband met het medisch dossier en privacybescherming”, opleiding Medisch Secretaresse Syntra West (Kortrijk)


28 april 2011: “Juridische knelpunten aan het levenseinde”, LOK-vergadering huisartsen regio Heusden-Zolder, georganiseerd door Pfizer (Heusden-Zolder)


29 april 2011: “Juridische knelpunten aan het levenseinde”, LOK-vergadering huisartsen regio Putte, georganiseerd door Pfizer (Putte)


3 mei 2011: “Juridische knelpunten in de geriatrie”, LOK-vergadering geriaters Noord-West-Vlaanderen (Lissewege)


5 mei 2011: “Juridische knelpunten inzake euthanasie en palliatieve sedatie”, LOK-vergadering huisartsen regio Ninove georganiseerd door Pfizer (Denderwindeke)


10 mei 2011: “Het medisch dossier, beroepsgeheim en privacybescherming van gezondheidsgegevens”, gastcollege in de opleiding Medisch-Sociale Wetenschappen en Management en Beleid van de Gezondheidszorg aan de VUB (Brussel)


12 mei 2011: “Juridische knelpunten aan het levenseinde”, LOK-vergadering huisartsen regio Hulshout georganiseerd door Pfizer (Hulshout)


24 mei 2011: “Juridische aspecten van voorafgaande zorgplanning”, Stuurgroep Gentse Rusthuizen, AZ Jan Palfijn (Gent)


10 september 2011: “Juridische aspecten van levenseindebeslissingen”, LOK-vergadering huisartsen regio Melsele georganiseerd door Pfizer (Melsele)


13 september 2011: “Legale protectie aan het levenseinde”, bijscholing huisartsenwachtkring regio Oostkamp georganiseerd door Pfizer (Torhout)


26 september 2011: “Zorginstellingen en euthanasie: juridische aspecten”, presentatie voor de leden van het Raadgevend Comité voor Bio-Ethiek (Brussel)


18 oktober 2011:  “Legale protectie aan het levenseinde”, lezing voor de LOK Geriaters Zuid-West-Vlaanderen (Elverdinge)


6 december 2011: “Juridische aspecten van het levenseinde”, lezing gehouden voor de LOK-groep van de huisartsen regio Eeklo (AZ Alma, Eeklo)


7 december 2011: “Juridische aspecten van het levenseinde”, lezing gehouden voor de LOK-groep van de huisartsen regio Bornem (Bornem)


13 december 2011: “Legale protectie in verband met levenseindebeslissingen”, lezing gehouden voor de LOK-groep van de huisartsen regio Oostkerke (Oostkerke)


22 december 2011: “Inleiding tot het gezondheidsrecht”, gastcollege in het vak Inleiding tot de Sociale Gezondheidswetenschappen, opleiding Master of Science in het management en het beleid van de gezondheidszorg (Prof. L. Deliens, VUB)


26 januari 2012: “Euthanasie en andere MBL’s: juridische casuïstiek”, lezing voor de artsenkring regio Torhout (Torhout-Wijndaele)


15 februari 2012: “Juridische knelpunten aan het levenseinde – deel II”, lezing voor de huisartsen regio Knokke georganiseerd door Pfizer (Zeebrugge)


16 februari 2012: “Juridische knelpunten aan het levenseinde – deel II”, lezing voor de huisartsen regio Beervelde georganiseerd door Pfizer (Beervelde)


15 maart 2012: “Juridisch kader inzake voorafgaande zorgplanning”, lezing gehouden voor het Netwerk Palliatieve Zorg De Mantel (Roeselare)


21 maart 2012: “Recente topics in het medisch aansprakelijkheidsrecht”, lezing gehouden voor de huisartsen regio Aartrijke-Loppem georganiseerd door Pfizer (Aartrijke)


5 mei 2012: “Recht op (uitvoering van) euthanasie? Instellingsbeleid en de professionele autonomie van de arts”, lezing gehouden op het congres “Een goede dood. 2002-2012: tien jaar ‘controversiële euthanasiewet?” georganiseerd door de Unie van Vrijzinnige Verenigingen De Mens.nu (Brussel)


18 september 2012: “Juridische aspecten van multidisciplinaire samenwerking in de thuiszorg”, lunchvergadering LAS Poperinge (Poperinge)


20 september 2012: “Topics medisch aansprakelijkheidsrecht”, lezing gehouden voor de Huisartsenkring regio Eeklo, georganiseerd door Pfizer (Eeklo)


28 september 2012: “Het ethisch beleid in zorginstellingen: een juridische analyse met focus op levenseindezorg”, doctoraatsverdediging Universiteit Gent (Gent)


1 oktober 2012: “Juridische aspecten van voorafgaande zorgplanning”, lezing gehouden tijdens de intermutualistische opleiding ‘Samen kiezen voor een waardig levenseinde’ (Brussel)


2 oktober 2012: “Juridische aspecten van voorafgaande zorgplanning”, lezing gehouden tijdens de intermutualistische opleiding ‘Samen kiezen voor een waardig levenseinde’ (Gent)


23 oktober 2012: “Levenseindezorg in een institutionele context: juridische kanttekeningen”, vorming gegeven in de LEIF-opleiding (Wemmel).


8 november 2012: “Patiëntenrechten: juridische kanttekeningen voor de praktijk”, lezing gehouden voor de Artsenkring Houtland (Torhout)


4 december 2012: “Pre-contractuele en contractuele aspecten van gezondheidszorgschulden”, lezing gehouden op de studiedag “Let op, gezondheid kost ook geld” georganiseerd door het Vlaams Centrum Schuldenlast (Leuven)


6 december 2012: “Therapeutische hardnekkigheid: wettelijke omkadering”, lezing gehouden op het symposium “Therapeutische hardnekkigheid: onbestaand na 10 jaar patiëntenrechten?” georganiseerd door de Netwerken Palliatieve Zorg Oost-Vlaanderen in het AZ Glorieux (Ronse)


7 december 2012: “Het ethische beleid in zorginstellingen: een juridische analyse met focus op levenseindezorg”, voorstelling doctoraat tijdens het lunchdebat van het Forum Palliatieve Zorg (Wemmel)


11 december 2012: “De nieuwe Reclamewet en het Vlaamse Meldingsdecreet: stand van zaken en evaluatie”, lezing gehouden op het symposium van de Belgian Society for Private Clinics (Brussel)


13 december 2012: “Therapeutische hardnekkigheid: wettelijke omkadering”, lezing gehouden op het symposium “Therapeutische hardnekkigheid: onbestaand na 10 jaar patiëntenrechten?” georganiseerd door de Netwerken Palliatieve Zorg Oost-Vlaanderen (Sint-Niklaas)


13 december 2012: “Inleiding tot het gezondheidsrecht”, gastcollege in het vak Inleiding tot de Sociale Gezondheidswetenschappen, opleiding Master of Science in het management en het beleid van de gezondheidszorg (Prof. L. Deliens, VUB)


18 februari 2013: “Juridische mogelijkheden inzake patiëntenrechten – inhoud en beheer van het patiëntendossier”, Studiedag Wat ik Wil – Patiëntenrechten en autonomie van de patiënt, georganiseerd door De Mens.Nu (Erasmushogeschool Brussel – Jette)


23 april 2013: “Kritische opmerkingen bij de wetsvoorstellen tot wijziging van de Euthanasiewet”, lezing gehouden tijdens de hoorzitting van de Senaat, Verenigde Commissie Justitie en Sociale Zaken (Brussel)


11 juni 2013: “Juridische aspecten inzake de zorg rond het levenseinde bij personen met een mentale beperking”, lezing leefgroepbegeleiders Huis De Klink (Diegem)


22 oktober 2013: “Levenseindezorg in een institutionele context: juridische kanttekeningen”, vorming gegeven in de LEIF-opleiding (Wemmel)


24 oktober 2013: “Financiële tegemoetkomingen aan personen met een handicap”, college gegeven in de opleiding “Adviseur payroll en sociale wetgeving”, Syntra West (afdeling Brugge)


26 oktober 2013: “Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap”, college gegeven in de opleiding “Adviseur payroll en sociale wetgeving”, Syntra West (afdeling Brugge)


5 november 2013: “Wet Patiëntenrechten” en “Gedwongen opneming”, gastcollege Permanente Vorming Forensische Gedragswetenschappen UGent, (Gent)


15 november 2013: “Wetgeving rond euthanasie en knelpunten in de praktijk”, lezing gegeven in de VUB-opleiding psycho-oncologie (Brussel)


23 november 2013: “De nieuwe wet op de esthetische geneeskunde”, lezing gegeven op de studiedag “Aanstormend talent in het gezondheidsrecht”, AZ Sint-Jan (Brugge)


5 december 2013: “Omgaan met beroepsgeheim in de thuiszorg. Praktijkgerichte vormingsavond over de juridische aspecten bij multidisciplinaire samenwerking”, georganiseerd door LAS Poperinge/SEL te Ieper


9 december 2013: “Recente wijzigingen in het gezondheidsrecht”, lezing gehouden tijdens de Gentse legal briefings, georganiseerd door Gandaius – Universiteit Gent (Gent)


18 februari 2014: “Juridisch kader inzake wilsbeschikkingen en therapeutische hardnekkigheid”, lezing gehouden voor de Geneeskundige Kring Oudenaarde (Maarkedal)


27 februari 2014: “Juridische knelpunten bij grensoverschrijdende fertiliteitzorg in Europa”, lezing gehouden op de Studiedag Medisch Begeleide Voortplanting – in juridisch en ethisch perspectief, georganiseerd door het Gents Instituut voor Gezondheidsrecht (Universiteit Gent, Gent)


11 maart 2014: “Levenseindezorg in een institutionele context: juridische kanttekeningen”, vorming gegeven in de LEIF-opleiding (Wemmel)


13 maart 2014: “Voorafgaande wilsverklaringen: juridisch kader”, lezing gehouden op de Stafvergadering Ethiek en Economie: De wil van de patiënt, UZ Gent (Gent)


23 april 2014: “Wetgevend kader: Wat mag? Wat kan? Wat kan niet? Welke rol voor de familie”, lezing gehouden op de infoavond “Plannen van zorg aan het einde van het leven: ligt u er ook wakker van?”, Zorgprogramma voor de geriatrische patiënt UZ Gent (Gent)


6 mei 2014: “Inleiding tot het gezondheidsrecht”, gastcollege in de opleiding Bachelor of Science in de logopedische en audiologische wetenschappen UGent (Gent)


16 mei 2014: “Topics in het medisch aansprakelijkheidsrecht”, gastcollege opleiding Verpleegkunde HBOV (Brugge)


20 mei 2014: “Deelname panelgesprek met experten”, Permanente Vorming Forensische Gedragswetenschappen UGent (Gent)


25 november 2014: “Voorafgaande zorgplanning, de Wet Patiëntenrechten en medische aansprakelijkheid”, lessenreeks terugkeercursus verpleegkunde VOVB (Brugge)


4 december 2014: “Het recht op informatie van de zwangere vrouw”, lezing gehouden op het congres ‘Verloskunde in Beweging II: de do’s en don’ts in het voorkomen van aansprakelijkheid’ (Universiteit Gent, Gent)


8 december 2014: “Voorafgaande zorgplanning”, lezing gehouden op de opleidingsavond ‘Vroegtijdige zorgplanning. Is mijn wil dan wet?’, georganiseerd door het palliatief support team Sint-Fransiskus ziekenhuis (Heusden-Zolder).


16 januari 2015: “Juridische aspecten van medische beslissingen aan het levenseinde en voorafgaande zorgplanning”, opleiding netwerk palliatieve zorg De Mantel (Roeselare)


22 januari 2015: “Wettelijk kader inzake voorafgaande zorgplanning”, lezing gehouden voor het Platform Zorg Vlaams-Brabant en Mechelen, VZW De Verlosser (Sint – Ulriks –Kapelle).


7 februari 2015: “Sancties tegen artsen”, lezing gehouden op het Eerste Interuniversitair Congres Gezondheidsrecht, Universiteit Antwerpen (Wilrijk)


10 maart 2015: “Levenseinde in een institutionele context”, lezing gehouden in de LEIF-opleiding (Wemmel)


26 maart 2015: “Aansprakelijkheid in de geestelijke gezondheidszorg”, Postgraduaat Geestelijke Gezondheidszorg en Psychiatrie, Vives Hogeschool (Roeselare)


20 april 2015: “Medicolegale aspecten van zorgen aan het levenseinde”, E-learning sessie voor huisartsen en specialisten georganiseerd door Pfizer (Gent)


30 april 2015: “Patiëntenrechten in de praktijk. Wat zet u best (niet) op papier?”, Studienamiddag georganiseerd door Uitgeverij Vanden Broele (Gent)


9 mei 2015: “Doodsoorzaak en persoonsverzekeringen”, lezing gehouden op het Symposium ‘Alles op Orde na de Dood’?, georganiseerd door de Provinciale Raad van de Orde van Geneesheren West-Vlaanderen (Brugge)


12 mei 2015: “Juridische topics inzake medische aansprakelijkheid”, lezing gehouden op de LOK Chirurgen West-Vlaanderen, georganiseerd door Callant Verzekeringen (Oostkamp)


1 juni 2015: “Het nieuwe beschermingsstatuut voor wilsonbekwame personen”, lezing gehouden op de LOK-vergadering Geriatrie (UZ Gent, Gent)


6 juni 2015: “Het ethische beleid rond levenseinde in zorginstellingen: juridische knelpunten”, gastcollege gehouden in de Post-academische vorming Gezondheidsrecht en Gezondheidsethiek UAntwerpen (Wilrijk)


13 juni 2015: “Het ethisch beleid rond levenseinde in voorzieningen voor gehandicapten”, lezing gehouden voor de VZW Vlaamse Vereniging van Artsen werkzaam in de gehandicaptenzorg (Wilrijk)


25 juni 2015: “De wettelijke verantwoordelijkheid van de arts aan het levenseinde”, vorming voor huisartsen en artsen-specialist georganiseerd door Pfizer (Brugge)


12 oktober 2015: “Wet Patiëntenrechten” en “Aansprakelijkheid van verpleegkundigen”, Terugkeercursus Verpleegkunde, VOVB (Brugge)


15 oktober 2015: “Claims tegen zorgverleners. Praktijkgerichte kijk op de verschillende medische klachtenprocedures”, studienamiddag georganiseerd door uitgeverij Vanden Broele (Gent)


20 oktober 2015: “Levenseinde in een institutionele context”, opleiding LEIF-nurses (Wemmel)


10 november 2015: “De Wet Patiëntenrechten”, lezing in de permanente vorming Forensische Gedragswetenschappen UGent (Gent)


16 november 2015: “De Euthanasiewet en juridische knelpunten voor de praktijk”, lezing gehouden in de permanente vorming Psycho-Oncologie UGent (Gent)


17 november 2015: “Voorafgaande zorgplanning”, lezing in de Terugkeercursus Verpleegkunde, VOVB (Brugge)


27 november 2015: “Patiëntenrechten aan het levenseinde: juridische valkuilen”, lezing gehouden op de Infodagen Levenseinde Lamot Mechelen (Mechelen)


27 februari 2016: “Levenseinde in een institutionele context”, college gegeven in de opleiding LEIF-artsen (Wemmel)


1 maart 2016: “Het instellingsbeleid rond levenseinde”, college gegeven in de opleiding LEIF-nurses (Wemmel)


10 maart 2016: “Voorafgaande zorgplanning: wettelijk kader”, opleiding netwerk palliatieve zorg De Mantel Zuid-West-Vlaanderen, VIVES Hogeschool (Roeselare)


11 maart 2016: “Wilsbekwaamheid in de (interne) geneeskunde”, Stafvergadering Inwendige Ziekten UZ Gent (Gent)


12 maart 2016: “Artsen en sociale media: wat kan en wat niet?”, lezing gehouden op het Symposium van de Orde der Artsen Provinciale Raad van West-Vlaanderen (Brugge)


3 en 10 mei 2016: “Patiëntenrechten in de praktijk”, opleiding zorgpersoneel Groepering Voor Ouderenvoorzieningen (Torhout)


12 mei 2016: “Ethisch beleid levenseinde. Wettelijk kader”, lezing gehouden op de boekvoorstelling “Levenseinde. Naar een ethisch kader. Een werkboek voor zorgverleners”, uitgebracht door de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen (CC Het Bolwerk, Vilvoorde)


28 mei 2016: “Het levenseindebeleid in zorginstellingen”, gastcollege gegeven in het Postgraduaat Gezondheidsrecht en Gezondheidsethiek (UAntwerpen, Wilrijk)


29 september 2016: “Wet Patiëntenrechten” en “Aansprakelijkheid van verpleegkundigen”, Terugkeercursus Verpleegkunde, VOVB (Gent)


30 september 2016: panellid op het rondetafelgesprek “Academisch colloquium over de schrapping van abortus uit het strafwetboek”, Vrije Universiteit Brussel (Etterbeek)


11 oktober 2016: “kanttekeningen bij de wetgeving over levenseinde: het instellingsbeleid en de rechten van de medewerkers en de patiënten”, opleiding LEIF-nurses (Wemmel)


12 oktober 2016: “advanced care planning: ethische en juridische aspecten”, Cyclus Biomedische Ethiek UZ Brussel (UZ Brussel, Jette)


15 november 2016: “Voorafgaande zorgplanning”, Terugkeercursus Verpleegkunde, VOVB (Brugge)


17 november 2016: “Palliatieve zorg in de psychiatrie: juridische aspecten”, Vorming georganiseerd door de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen (Vilvoorde)


1 december 2016: “De positie van de zorgverlener in stafrechtelijke onderzoeken van beweerde medische aansprakelijkheid”, lezing gehouden op het congres Verloskunde in beweging III: de kracht van consensus georganiseerd door het Gents Instituut voor Gezondheidsrecht (Sint-Niklaas).


27 januari 2017: “Verwijderen abortus uit het strafwetboek?”, deelname aan het pannel van experten op het colloquium georganiseerd door de Senaat (Brussel)


21 februari 2017: “Het levenseindebeleid in zorginstellingen”, college in de opleiding LEIF (Wemmel)


21 februari 2017: “Social media in de zorgsector”, lezing gehouden op het AHLEC Congres “Reclame in de zorgsector” (UAntwerpen, Wilrijk)


10 maart 2017: “Juridische knelpunten bij euthanasie en vroegtijdige zorgplanning”, gastcollege gegeven in de opleiding Vroegtijdige Zorgplanning georganiseerd door de Mantel - netwerk palliatieve zorg Midden West-Vlaanderen (VIVES Hogeschool, Roeselare)


22 april 2017: “Wetgeving inzake esthetische geneeskunde – stand van zaken”, Congres Capita Selecta Provinciale Raad van de Orde der Artsen West-Vlaanderen (Brugge)


11 mei 2017: “Voorafgaande zorgplanning”, deelname aan het panelgesprek in de reeks Ouderen in de zorg georganiseerd door HVV en LEIF West-Vlaanderen (Brugge)


16 mei 2017: “Patiëntenrechten in de praktijk”, lezing gehouden voor de medewerkers van de GVO-woonzorgcentra West-Vlaanderen (Torhout)


22 juni 2017: “Reclame in de oogzorg: rol van de sociale media”, lezing gehouden tijdens de Antwerpse Refereeavonden over de ‘Rechten en plichten in de communicatie arts-patiënt’ voor oftalmologen (UAntwerpen, Wilrijk)


10 oktober 2017: “Het levenseindebeleid in zorginstellingen”, college in de opleiding LEIF (Wemmel)


22 december 2017: “Wetgeving rond euthanasie en knelpunten in de praktijk”, college gegeven in de interuniversitaire opleiding Pscyho-Oncologie, KULeuven (Leuven)


20 februari 2018:  “Het levenseindebeleid in zorginstellingen”, college in de opleiding LEIF (Wemmel)


9 maart 2018: “Therapiebeperking op IZ. Wat als de patiënt of familie disproportionele zorg vraagt?”, lezing gehouden op de Stafvergadering Dienst Intensieve Zorgen UZ Gent (Gent).


18 april 2018: “Digital Health App’s & aansprakelijkheid”, lezing gehouden op het symposium over de “Digitalisering van de Gezondheidszorg” georganiseerd door het ethisch comité van het AZ Glorieux (Ronse).


13 juni 2018: “Wetsvoorstellen tot legalisering van vrijwillige zwangerschapsafbreking: juridische reflecties”, lezing gehouden in de Commissie Justitie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers (Brussel)


6 oktober 2018: “Inzage in het medisch dossier”, lezing gehouden op het interuniversitair congres Ethische aspecten in de foetale geneeskunde georganiseerd binnen de interuniversitaire opleiding prenatale echografie en foetale geneeskunde (Leuven)


9 oktober 2018: “Het instellingsbeleid rond levenseinde”, college gegeven in de opleiding LEIF-nurses (Wemmel)


24 oktober 2018: “Vertegenwoordiging van wilsonbekwame ouderen”, lezing gegeven voor het bestuur van GVO (Groepering voor Ouderenvoorzieningen) (Kortrijk)


16 november 2018: “Wet betreffende de rechten van de patiënt” en “het beroepsgeheim en privacybescherming”, gastcollege opleiding Logopedie (derde bachelor, Artevelde Hogeschool, Gent)


17 november 2018: “Rechten en plichten van de patiënt: het belang van informed consent”, lezing gehouden op de congres Verloskunde in Beweging IV – Een gewaarschuwd zorgverlener is er twee waard georganiseerd door de UHasselt (Hasselt)Back